Korsika GR20

1.Etappe: Calenzana - Refuge d'Ortu di u Piobbu 2.Etappe: Refuge d'Ortu di u Piobbu - Refuge de Carrozzu 2.Etappe: Refuge d'Ortu di u Piobbu - Refuge de Carrozzu 2.Etappe: Refuge d'Ortu di u Piobbu - Refuge de Carrozzu 2.Etappe: Refuge de Carrozzu (Camping am Refuge) 3.Etappe: Refuge de Carrozzu - Refuge de Stagnu in Haut Asco
3.Etappe: Refuge de Carrozzu - Refuge de Stagnu in Haut Asco 8.Etappe: Refuge de Manganu - Refuge de Pètra Piana 8.Etappe: Refuge de Manganu - Refuge de Pètra Piana 8.Etappe: Refuge de Manganu - Refuge de Pètra Piana 8.Etappe: Refuge de Manganu - Refuge de Pètra Piana 8.Etappe: Refuge de Manganu - Refuge de Pètra Piana
8.Etappe: Refuge de Manganu - Refuge de Pètra Piana 8.Etappe: Refuge de Manganu - Refuge de Pètra Piana 8.Etappe: Refuge de Manganu - Refuge de Pètra Piana 8.Etappe: Refuge de Manganu - Refuge de Pètra Piana 8.Etappe: Refuge de Manganu - Refuge de Pètra Piana 9.Etappe: Refuge de Pètra Piana - Refuge de I'Onda
9.Etappe: Refuge de Pètra Piana - Refuge de I'Onda 10.Etappe: Refuge de I'Onda - Vizzavona 10.Etappe: Refuge de I'Onda - Vizzavona 11.Etappe: Vizzavona - Refuge de Capannelle 11.Etappe: Vizzavona - Refuge de Capannelle 12.Etappe: Refuge de Capannelle - Refuge de Prati
13.Etappe: Refuge de Prati - Refuge d'Usciolu 13.Etappe: Refuge de Prati - Refuge d'Usciolu 13.Etappe: Refuge de Prati - Refuge d'Usciolu 14.Etappe: Refuge d'Usciolu - Refuge d'Asinau 14.Etappe: Refuge d'Usciolu - Refuge d'Asinau 14.Etappe: Refuge d'Usciolu - Refuge d'Asinau
15.Etappe: Refuge d'Asinau - Refuge de Paliri 15.Etappe: Refuge d'Asinau - Refuge de Paliri 15.Etappe: Refuge d'Asinau - Refuge de Paliri 16.Etappe: Refuge de Paliri 16.Etappe: Refuge de Paliri 16.Etappe: Refuge de Paliri - Conca
Korsika - Lac de Capitellu